آدرس و شماره تلفن آریا چوب

آدرس: اتوبان آزادگان ، خروجی شهید کاظمی ، خروجی شقایق غرب ، بلوار شقایق ، چهارراه خلازیل ، خیابان سهیل رو به روی فرش پایتخت ، کوچه فرشاد، انبار آریا 1

تلفن تماس: 0922621632509108573327